Dokumenty, które poświadczają nasze kompetencje oraz uprawnienia do instalacji i budowy zbiorników.

Atesty i  Certyfikaty - poświadczające przystosowanie zbiorników do zastosowań spożywczych bądź hodowlanych.

Decyzje - świadectwa wystawione przez stosowne organy dopuszczające produkcji zbiorników wysoko i niskociśnieniowych do przechowywania materiałów ciekłych palnych.

Aprobaty techniczne - dokumenty stwierdzające przystosowanie zbiorników dla określonych celów.

Atesty

Aprobaty

Referencje

Decyzje

Opinie

Nasi Kontrahenci