Oczyszczalnie BIO-EKO ze złożem biologicznym

Oczyszczalnie BIO-EKO, to nowoczesne oczyszczalnie, kompaktowe, wysoko wydajne rozwiązanie o bardzo wysokim stopniu oczyszczania.
Preferowane w trudnych warunkach glebowych, przy podwyższonym poziomie wód gruntowych i duża sprawność oczyszczalni.

Oczyszczalnie BIO-EKO pozwalają na oczyszczalnie ścieków w takim stopniu, aby bezpiecznie i zgodnie z prawem móc odprowadzić je do rowu czy rzeki bez negatywnych skutków dla środowiska.

Przeznaczone są do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych, pochodzących z jednego lub większej ilości gospodarstw.

 

Oczyszczalnie BIO-EKO

Zalety stosowania oczyszczalni
  • niskie koszty eksploatacji,
  • preferowane na terenach górskich w każdych warunkach glebowych,
  • małe zużycie energii elektrycznej,
  • duża sprawność działania oczyszcalni ścieków,
  • kontrola pracy każdej z pomp,
  • recyrkulacja wewnątrz oczyszczalni ścieków,
  • niezaleganie osadów w zbiorniku z pompami oraz w osadniku wtórnym.