Przebudowa szamba

Przebudowa istniejącego szamba w nowoczesną oczyszczalnię.

Budownictwo jednorodzinne realizowane na terenach nieskanalizowanych wymaga nowoczesnych, ekologicznych i tanich systemów dla rozwiązania problemu ścieków. Istnieje możliwość wykorzystania starego szamba do zbudowania oczyszczalni ścieków.