Remont i naprawa zbiorników strażackich

Remont i wymiana zbiorników wody w wozach strażackich

Nasze zbiorniki posiadają:

 

Atest Państwowego Zakładu Higieny

Atest Państwowego Zakładu Higieny


 

Urzędu Dozoru Technicznego

Zezwolenia Urzędu Dozoru Technicznego


 

Aprobaty techniczne, przyznane przez
Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie,
oznaczone numerami:
AT/2000-08-0124, AT-2000-08-0125