Separatory grawitacyjne

Tabela 1

Podstawowe parametry technologiczne separatorów grawitacyjnych tłuszczu

Tabela 2

Podstawowe parametry technologiczne osadników wstępnych stosowanych przed separatorami grawitacyjnych tłuszczu.

   

Tabela 3

Podstawowe parametry technologiczne separatorów grawitacyjnych substancji ropopochodnych

Tabela 4.1

Podstawowe parametry technologiczne osadników wstępnych stosowanych przed separatorami grawitacyjnych substancji ropopochodnych

 

Tabela 4.2
Tabela 5

Dobór osadników wstępnych do poszczególnych grawitacyjnych separatorów substancji ropopochodnych