Zbiorniki na gnojowicę

 Zbiorniki na gnojowicę z tworzyw sztucznych

Nawozy naturalne są źródłem azotu, mogą więc niewłaściwie przechowywane punktowo zanieczyszczać zbiorniki wodne, jak również wody podziemne azotanami. Z tego względu zwraca się szczególną uwagę na przechowywanie nawozów naturalnych. Gnojówkę i gnojowicę, niezależnie od skali prowadzonego chowu lub hodowli zwierząt, przechowuje się wyłącznie w szczelnym zbiorniku na gnojowicę o pojemności umożliwiającej gromadzenie, co najmniej 6-miesięcznej produkcji tego nawozu. 

Gnojowica jest to przefermentowana mieszanka  odchodów (kału i moczu) zwierząt gospodarskich i wody, ewentualnie z domieszką niewykorzystanych pasz, pochodząca z obór bezściółkowych. Gnojowicę taką należy także składować w zbiornikach na gnojówkę.

Nasze betonowe zbiorniki na gnojowicę idealnie nadają się do tego celu.

 

Podziemne i naziemne zbiorniki z tworzyw sztucznych

 

 Trwałość naszych zbiorników z tworzyw sztucznych
  • przewidywalna trwałość zbiorników wynosi około 200 lat
  • rozmiary i wyposażenie zbiornika dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta
  • wyroby naszej firmy posiadają wszystkie niezbędne atesty

Przechowywanie gnojowicy

Obornik należy przechowywać w sposób zabezpieczony przed przenikaniem odcieków do wód lub do gruntu:

  • w przypadku utrzymywania zwierząt na głębokiej ściółce - w budynku inwentarskim o nieprzepuszczalnym podłożu,
  • na płytach obornikowych; (obowiązkowo, podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt podlegające obowiązkowi posiadania pozwolenia zintegrowanego),
  • dopuszcza się złożenie obornika na pryzmie bezpośrednio na gruncie.

Sposób obliczania minimalnej powierzchni płyty obornikowej

Etapy wyliczania minimalnej powierzchni płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę oraz rocznej produkcji nawozów naturalnych i koncentracji zawartego w nim azotu:

  • obrót stada,
  • obliczenie: przelotowości zwierząt w grupie technologicznej i stanu średniorocznego a następnie DJP (dużych jednostek przeliczeniowych),
  • wyliczenie płyty i zbiornika na nawóz naturalny uwzględniając wypas (współczynniki)
  • obliczenie średniej rocznej wielkości produkcji nawozów naturalnych i koncentracji zawartego w nim azotu

 

Tabela pojemności oraz wymiarów zbiorników na gnojowicę
L.p. Pojemność V w litrach Średnica D w mm Długość L w mm
1 3 000 1 200 2 500
2 5 000 1 600 2 500
3 7 000 1 600 3 500
4 10 000 2 000 3 800
5 20 000 2 000 7 000
6 30 000 2 000 10 200
7 40 000 2 000 12 800
8 50 000 2 500 10 500
9 60 000 2 500 12 500
10 75 000 2 500 15 500
11 100 000 2 500 21 000

Zbiorniki żelbetonowe monolityczne

Zbiorniki żelbetonowe monolityczne, budowane na miejscu użytkowania na gnojówkę i gnojowicę. Czas budowy zbiornika żelbetonowego około 5 dni
 
 
Parametry techniczne zbiorników
Pojemność w m3 100 150 200 250 350 500 700 1 000
Średnica ∅ w m3 6,50 8,00 9,50 10,50 12,50 15,00 15,50 21,00
Wysokość w m 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00

Produkcja zbiorników żelbetonowych