Zbiorniki RSM

Zbiorniki RSM na nawozy płynne

RSM to roztwór wodny saletrzano-mocznikowy lub inny nawóz płynny na bazie mocznika.  Płyny takie wymagają magazynowania w specjalnych zbiornikach odpornych na zróżnicowane warunki atmosferyczne, a także posiadających antykorozyjną powłokę, która chroni zbiornik przed działaniem roztworu.

Zastosowanie zbiorników RSM w rolnictwie

Jak wszystkie chemikalia, tak i RSM musi być przechowywany we właściwy, nieprzypadkowy sposób. Zbiorniki do RSM powinny być sadowione na twardym, stabilnym podłożu, na przykład na wylanej powierzchni betonowej, względnie na płycie drogowej. W innym przypadku ciężar własny po napełnieniu może doprowadzić do przewrócenia się konstrukcji i uszkodzenia jej. Materiał, z którego wykonana jest powierzchnia zbiornika musi być odporny na korodowanie i działanie promieni ultrafioletowych. Jeśli jest to wykonany z polimeru PCV zbiornik jednopłaszczowy, powinien być półprzepuszczalny, aby można było wzrokowo sprawdzić poziom cieczy wewnątrz pojemnika. W innym przypadku (szczególnie, gdy jest to zbiornik o dużej objętości), zbiorniki na RSM powinny zostać wyposażone we właz inspekcyjny. Jako, że roztwór wrażliwy jest na zmiany temperatur i krystalizację substancji aktywnych (co zmniejsza jego właściwości), przy przechowywaniu go przez dłuższy okres wskazane jest stosowanie zbiorników dwupłaszczowych, które mogą zostać wyposażone w izolacje termiczną zbiornika wewnętrznego. W przypadku zbiornika jednopłaszczowego zaleca się zabezpieczenie go przed nadmiernym wpływem warunków atmosferycznych.

Doświadczenie w budowie zbiorników

Z myślą o potrzebach naszych Klientów oferujemy możliwość łączenia zbiorników w baterie. Ze względu na bezpieczeństwo magazynowania, znajdujące się w naszej ofercie zbiorniki stalowe na nawozy wykonane są stali węglowej, a jego wnętrze zabezpieczone jest farbą epoksydową, dodatkowo zbiornik wyposażony jest w dwie stabilne podstawy. W celu opróżniania zbiornika na dennicy zamontowany został zawór grawitacyjny. Wszystkie wymienione czynniki gwarantują odporność oraz komfortową, długoletnią eksploatację. 

Dla kogo są zbiorniki RSM 

Jest to idealne rozwiązanie dla gospodarstw domowych, w celu przechowywania różnego rodzaju nawozów płynnych. W skład standardowego wyposażenia zbiornika plastikowego wchodzi: 2” króciec zalewowy oraz 2” króciec spustowy z zaworem kulowym. Posiadają one właz rewizyjny, a także kolor i strukturę, która pozwala wizualnie kontrolować stan posiadanego nawozu.

 

Typy zbiorników RSM:
  • plastikowe zbiorniki jednopłaszczowe
  • metalowe zbiorniki

Zapewniamy, że oferowane przez naszą firmę zbiorniki na RSM spełniają wszelkie wymagania dotyczące bezpiecznego magazynowania nawozów, wykonane są z trwałych materiałów, a także są proste w montażu, użytkowaniu oraz konserwacji.